U muzeju Kalifornijski naučni centar u Los Anđelesu 25 maja 2011, sekretar SAD Hillary Clinton otvorila je izložbu o naučnim dostignućima islamske civilizacije. Izložba 1001 inovacija, koja je privukla više od milion posjetitelja tokom prošle godine, postavljena je u najpopularnijem kalifornijskom muzeju.

Sekretar Clinton pohvalila je rad inicijative za „proslavljanje milenijuma nauke i inovacije u muslimanskom svijetu“, opisujući otvaranje izložbe kao „uzbudljiv dan“. Tokom govora, gospođa Clinton je navela da „islamski svijet ima veličanstvenu istoriju inovatora“, ističući dostignuća ljudi kao što je Fatima Al-Fihri, koja je osnovala prvi svjetski moderni univerzitet, te glavni inžinjer Al-Jazari koji je kreirao mehanizam poluge koji danas na planeti koristi svaki avion, voz i automobil.

     Dovršen je najveći matematički teorem koji je potpuno opravdano dobio ime 'Ogromni teorem',  jer ga je dokazivao tim od preko 100 ljudi puna tri desetljeća, a računali su ga na 15 hiljada stranica, objavio je New Scienties.

U novembru će Michael Aschbacher primiti nagradu od iznosu od 75 hiljada dolara u sklopu nagrade Rolf Schock od Švedske kraljevske akademije zbog svog doprinosa rješavanju ovog matematičkog problema

   Prema istraživačima sa John Hopkins univerziteta matematička sposobnost predškolske djece je povezana sa urođenim ,,osjećajem za brojeve" na kojem se zasniva i ,,Apromaksimativni brojni sistem".

Urođena sposobnost procjenjivanja brojnih vrijednosti, tvrde istraživači, je povezana sa kasnijim uspješnim ili manje uspješnim usvajanju matematičkog znanja.

Nakon što su testirali 200 djece mlađeg uzrasta (starosti 3 i 4 godine) Mellisa Libertus, Lisa Feigenson i Justin Halberda su zaključili da preciznost kojom djeca procjenjuju veličine odgovara stepenu njihovih matematičkih vještina. Djeca koja na primjer veoma dobro procjenjuju omjer veličina (ocjenjuju se i bez brojanja porede veličine skupova) takođe najbolje vladaju arapskim brojevima i aritmetikom.

    Matematičari i eksperti iz oblasti dinamike fluida su razvili modele pomoću kojih se može predvidjeti širenje naftnih mrlja nastalih kao posljedica havarija na moru. Ovo modelovanje bazirano na klimatskim promjenama može pomoći timovima za uklanjanje posljedica prirodnih katastrofa pri postavljanju postrojenja za prečišćavanje.

,,Postavlja se pitanje na koji način predvidjeti kretanje mrlje", kaže Rick Luettich (Univerzitet North Caroline)."Šta se može desiti u slučaju da se mrlja kreće, recimo, uz obalu Mississipi obale pa prema obali Texas, ili da naglo skrene prema Floridi?".

  
    ,,Postoji dosta mitova o matematici", kaže Glen Whitney za časopis New York Times i nastavlja, ""Matematika je teška, matematika je dosadna, matematika je samo za dječake, matematika nema veze sa stvarnim svijetom itd. Sve ovo su najobičniji mitovi kojih se konačno želimo riještiti".

Withney se nada da će mu otvaranjem prvog američkog matematičkog muzeja naredne godine to i poći za rukom. On vjeruje da će  desetine hiljada posjetitelja koji prođu kroz njegov muzej na Manhattan-u poželjeti naučiti nešto više geometriji, brojevima, površima i drugim poljima matematike.