moana1

Profesor matematike Josip Teran i savjetnik na Diznijevim animiranim filmovima navodi da je iluzorno pomišljati da su umjetnici voljni da uče duge matematičke lekcije, ali mnogi od njih shvataju da uspjeh animiranih filmova često ovisi od poznavanja i korištenja matematike.

„Općenito animatori i umjetnici u filmskim studijima žele što je moguće manje da imaju dodira sa matematikom i fizikom, ali zahtjevi za realizmom u animiranim filmovima su dosta visoki“, kaže Teran i dalje navodi „Stvari će izgledati kao prevara, ukoliko se ne radi sa tačnim fizičkim i matematičkim karakteristikama materijala, kao što je npr. voda i snijeg.“

ROBOTMože li robot raditi vaš posao? Odgovor je, vrlo vjerovatno, DA !

Izvještaj o poslovima budućnosti sa svjetskog ekonomskog foruma (WEF) predviđa da će, kao posljedica automatizacije poslova, do 2020 godine bez posla ostati 5 miliona ljudi. Zamijenit će ih rješenja bazirana na umjetnoj inteligenciji, robotici, nanotehnologiji. Dobra vijest je da će isti tehnološki napredak kreirati 2,1 milion novih radnih mjesta. Većina novih radnih mjesta bit će vezana uz računarstvo, matematiku, arhitekturu i inžinjering.

569f728fae3a9U svijetu matematike desilo se zanimljivo otkriće. Otkriven je do sada najveći prosti broj. Dr. Curtis Cooper sa univerziteta Central Missouri je otkrio najveći poznati prost broj (274207281)-1. Dug je oko 22 miliona cifara, i kad bi se isprintao trebalo bi nekoliko dana da se pročita.

Dr. Cooper i njegov tim su dio grupe Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS), koja obuhvata i puno volontera, a koji nastoje pronaći najveći prosti broj. On je rekao novinarima da je dobio e-mail od software-a, koji je radio mjesec dana na pronalaženju najvećeg prostog broja na jednom Intelovom PC-u. 

     Conrad Wolfram, fizičar, matematičar i tehnolog, tvrdi da studenti širom svijeta pogrešno uče matematiku, sa previše naglaska na izvođenje raznih računskih operacija, a premalo na učenje rješavanja samih problema.

 

„Trošimo vrijeme", ističe Wolfram „učeći djecu kako da rade zadatke, koje u stvarnom svijetu prepuštamo da riješe kompjuteri."

„U svojoj suštini", tvrdi Wolfram „matematika je najuspješniji svjetski sistem za riješavanje problema. Stvar je u tome da ako želimo nešto riješiti i primijeniti, ili izmisliti, koristimo matematiku da dobijemo odgovor. Rješavanje problema se sastoji iz četiri koraka: definisanje problema, njegovo prevođenje u matematičku formulaciju, kompjutersko računanje da se dobije matematički odgovor, a zatim ponovno prevođenje u odgovor na originalno pitanje, potvrđujući tačnost dobijenog rješenja"