U ovoj lekciji ćemo naučiti sve o razlomcima. Broj iznad razlomačke crte se zove brojilac, a broj ispod crte imenilac. Na koji način brojilac "broji", a imenilac "imenuje" najbolje ćemo vidjeti na primjeru gdje razlomke predstavljamo na brojnoj osi.Pomjeranjem klizača odaberi razlomak, a zatim analiziraj pravilo po kojem se mijenja mješoviti broj sa promjenom brojioca i imenioca nepravog razlomka.

[file w=600 h=300]/java/peti/razlomci.html[/file]

1. Zamijeni sljedeće neprave razlomke mješovitim brojevima.


a) 11/3

b) 21/8

c) 7/4

d) 20/5


2. Zamijeni sljedeće mješovite brojeve nepravim razlomcima.
a) 22/3

b) 51/4

c) 81/2

d) 26/7


3. Riječima opiši kako bi nepravi razlomak 16/3 izgledao na slici. Razlomak 16/3 predstavi na brojnoj osi. Pomjeri klizač na 16/3 i provjeri jesi li dobro nacrtao.

 

Razlomci su vrlo zabavni, ne vjeruješ ? Provjeri :-)

 

[file w=730 h=500]/flash/peti/razlomci.swf[/file]
 
[file w=650 h=620]/java/takmicenje_osnovna/zad183.html[/file] 
 
Share this post
FaceBook  Twitter