Homotetija i slicnost

More
6 years 5 months ago #875 by Sabrija.pmf
:) :)

"Pošto potisnuti sadržaji zadržavaju svoju efikasnost, oni utiču na naš svjesni život na razne...

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

More
3 years 9 months ago #1908 by xy2
SLIČNOST TROUGLOVA

Dva trougla su slična ako se podudaraju u sva tri ugla.
Ako su dva trougla slična , onda su im odgovarajuće stranice proporcionalne.
Proporcija dužina njihovih stranica a 1 : a = b 1 : b = c 1 : c = k zove se koeficijent sličnosti.

S-S-S Ako su dužine stranica dva trougla proporcionalne onda su ti trouglovi slični
S-U-S Ako se dva trougla podudaraju u jednom uglu, a stranice uz taj ugao su proporcionalne onda su trouglovi slični
U-U Ako se dva trougla podudaraju u dva ugla , onda su trouglovi slični

Svi elementi sličnih trouglova: težišnice, simetrale uglova, visine, poluprečnici opisane i upisane kružnice proporcionalne su odgovarajućim elementima trougla, uz isti koeficijent sličnosti.
Proporcija obima sličnih trouglova jednak je koeficijentu sličnosti tih trouglova i proporciji odgovarajućih stranica.
.O1 : O = k = a1 : a = b1 : b = c1 : c

Površine sličnih trouglova odnose se kao kvadrati duzine odgovarajućih stranica.
..P1 : P = k 2 = a1 2 : a 2 = b1 2 : b 2 = c1 2 : c 2

Dužina visine pravouglog trougla geometrijska je sredina duzine odsječaka na hipotenuzi.

Dužina katete pravouglog trougla geometrijska je sredina dužine hipotenuze i odgovarajućeg odsječka

Blez Paskal

Matematika je suviše ozbiljna, i zbog toga, ne treba propustiti ni jednu priliku da se...

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

More
3 years 9 months ago - 3 years 9 months ago #1909 by xy2
Duzina visine na stranicu AB trougla ABC jednaka je 2 cm. Na kojoj udaljenosti od vrha C trougla treba povuci pravu p paralelno stranici AB kako bi trogao bio podijeljen a 2 dijela jednakih povrsina.

Blez Paskal

Matematika je suviše ozbiljna, i zbog toga, ne treba propustiti ni jednu priliku da se...
Last Edit: 3 years 9 months ago by xy2.

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

  • buldog
  • buldog's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
3 years 9 months ago #1910 by buldog
xy^2 napisao/la:

Duzina visine na stranicu AB trougla ABC jednaka je 2 cm. Na kojoj udaljenosti od vrha C trougla treba povuci pravu p paralelno stranici AB kako bi trogao bio podijeljen a 2 dijela jednakih povrsina.

d(C,p)= \sqrt 2

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

Moderators: xy2
Time to create page: 0.121 seconds