Procentni racun

More
6 years 2 months ago #1071 by xy2
Procentni racun predstavlja nacine odredjivanja zavisnosti sljedecih velicina:
1. glavnice
2. procentne stope
3. procentnog prinosa.

GLAVNICA-G je osnovna vrijednost u odnosu na koju se racunaju povecanja ili smanjenja za datu procentnu stopu.
PROCENTNA STOPA- p predstavlja broj koji pokazuje za koliko se jedinica menja(povecava ili smanjuje) glavnica na svakih svojih 100 jedinica.
PROCENTNI PRINOS-P predstavlja velicinu koja pokazuje ukupnu promjenu glavnice G pri procentnoj stopi p.
Procentna stopa p je velicina izrazena u procentima (npr p=25%) ali cemo nju uvijek dijeliti sa 100 i koristiti njen decimalni zapis ( p=0.25).

Procentni racun od 100

Pri datoj procentnoj stopi p velicine G i P su direktno proporcionalne tj ako je veca glavnica G veci je i procentni prinos P sto moze i sematski da se predstavi:
G .....100%
P........ p%

Formirajuci odavde proporciju dobijamo
G : P = 100 : p
ili ako stopu p koristimo u decimalnom zapisu dobijamo
G : P = 1 : p
Odavde dobijamo G=P/p , P=Gp , p=P/G

Blez Paskal

Matematika je suviše ozbiljna, i zbog toga, ne treba propustiti ni jednu priliku da se...

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

More
6 years 2 months ago #1072 by xy2
Procentni racun vise 100 i procentni racun nize 100

Cesto se u prakticnim problemima pojavljuje uvecana ili umanjena glavnica G za odgovarajuci procentni prinos P pri zadatoj stopi p tako da nam je umjesto G poznato G+P ili G-P.

U prvom slucaju G+P radi se o procentnom racunu vise 100 (ili na 100) a u drugom slucaju G-P radi se o procentnom racunu nize 100 ( ili u 100).

Do odgovarajucih formula dolazimo rezonujuci na isti nacin ili koristeci osobine proporcije tako da iz
G : P = 1 : p dobijamo
(G ± P) : P=(1± p) : p ili
(G ± P):G=(1 ± p):1
Odakle dobijamo

p=(G±P)p/(1±p) ili
G=(G±P)/(1±p)

Blez Paskal

Matematika je suviše ozbiljna, i zbog toga, ne treba propustiti ni jednu priliku da se...

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

More
6 years 2 months ago - 5 years 11 months ago #1073 by xy2
Primjer 1

Ako je od 150 studenata koji su polagali ispit 78% studenta polozilo, koliko je studenata palo ispit ?
Ako među prelaznim ocjenama ima 42 ocjene 6, 23 ocjena 7, 15 ocjena 8 , 12 ocjena 9 a ostalo su desetke izrazi broj prelaznih ocena u procentima.

G=150 ,
p=78%=0.78
G:P=1:p
150:P=1:0.78
P= 150* 0.78 tj P=117 .
Znači 117 studenata je polozilo ispit a palo je
150-117=33 studenta

Ocjenu 8 dobilo je 15 studenata ili
117:15=1:p tj p=0.1282=12.82%

Ocjenu 9 dobilo je 12 studenata ili
117:12=1:p tj p=0.10256=10.256%

Preostalih 117-(42+23+15+12)=25 studenata dobilo je 10 ili procentualno
100%-(35.897%+19.658%+12.82%+10.256%)=
=28.369%

Primjer2

Ako je cijena neke robe sa porezom od 8% 24840 KM koliko iznosi cijena bez poreza?

Dato je p=8%=0.08 , G+P=24840 i treba izracunati G. Kako je
G=(G±P)/(1±p)
znaci
G = 24840/(1+0.08) tj G=24840/1.08
pa dobijamo da je cena bez poreza G=23000 KM

Blez Paskal

Matematika je suviše ozbiljna, i zbog toga, ne treba propustiti ni jednu priliku da se...
Last Edit: 5 years 11 months ago by xy2.

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

More
6 years 2 months ago #1074 by xy2
Zadatak 1

Trideset procenta jedne duzine iznosi 42cm. Kolika je duzina citave duzi?

Zadatak 2

Cijena cipela je 2.70 KM. Kolika će biti cijena nakon snizenja od 15%?

Zadatak 3

Poslije prelaska na novo radno mjesto jednom radniku je plata povecana za 20%. Kolika mu je bila plata ako je to povecanje 3.20 KM?

Blez Paskal

Matematika je suviše ozbiljna, i zbog toga, ne treba propustiti ni jednu priliku da se...

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

Moderators: xy2
Time to create page: 0.151 seconds