×

Greška

Webmaster je zabranio pristup ovom sajtu

Pravila igre Dama

Objavljeno: 14 Novembar 2009Klikova: 22746

     Igra je veoma poznata i igra se širom svijeta, u raznim varijantama, a mi ćemo navesti njen najrasprostranjeniji oblik. Od igrača se zahtijeva veliki intelektualni napor, a kombinatorne mogućnosti igre razvijaju kod igrača sposobnost logičkog razmišljanja i rezonovanja. Neizvjesnost i preokreti u toku igre donose igračima velika uzbuđenja. Igra se igrala u Francuskoj još u 12. vijeku, a smatra se da joj je tamo i postojbina.
    
     Igra dame se igra na šahovskoj tabli. Igraju dva igrača koji posjeduju po 12 žetona (novčići, dugmad itd.) u dvije različite boje (crveni i bijeli u našem slučaju).
    
     Igru na 64 polja sa dvije vrste žetona u različitim bojama Rimljani nazivaju „Latrunkuli“ od latinske riječi „Latro“ = ratnik. Igra se posmatrala kao bitka dviju armija, međutim većina naroda za igru upotrebljava ime „Igra Dame“. U srednjem vijeku žene su uživale poštovanje vitezova, pa je to poštovanje preneseno i na igru. Figura koja ima najjače dejstvo dobila je ime dama.
    
     Da su igre sa žetonima bile popularne u srednjem vijeku govore i njihova pojavljivanja na Bokačovom Dekameronu i Servantesovom Don Kihotu. Slavni Puškin spominje „Dame“. Tolstoj u RAau i miru spominje igru „Dame“ koja se igra na tabli 100 x 100. Uromanu se navodi i da Kutuzov koristi igru za analizu vojne strategije na bojnom polju. Sve ovo govori o visokom intelektualnom nivou igre. Danas se organizuju svjetski šampionati za igru „Dame“.
    
     Pravila igre „Dame“ su izgrađivana vijekovima. Veoma su jednostavna, jer igra predstavlja različite životne situacije. „Dame“ uče kako da se razmišlja. Igra je vezana sa držanjem i preradom velikog broja informacija u glavi radi pronalaženja optimalnog rješenja. Igra „Dame“ u sebi sadrži elemente nauke, iskustva i sporta.
   
    Na slici je predstavljen raspored žetona prije početka igre.

 


     Tabla se postavlja tako da bijela ugaona polja od igrača budu sa njihove desne strane. Igra se odvija samo na crnim poljima. Igru započinje igrač koji igra crvenim žetonima. O tome ko će da vodi crvene figure igrači mogu da odluče žrijebom. Pravila igre su jednostavna, a igra se naizmjenično. Kretanje se vrši samo dijagonalno, unaprijed od prvog susjednog slobodnog polja. Kretati se smije samo po crnim poljima. U svom prvom potezu crveni ima 7 mogućnosti. Ako se protivnički žeton nađe na putu žetonu koji je na potezu, on biva preskočen i uklonjen sa table (zarobljen). Igrač smije preskočiti i zarobljavati samo protivničke žetone, nikako svoje.
 
Na slici ispod odigrani su prvi potezi crvenog i bijelog igrača.

 


     U svom drugom potezu crveni mora da „pojede“ bijelog i da se prizemlji na B6. Slično, bijeli u svom drugom potezu mora da pojede crvenog sa B6 i da se prizemlji na A5 itd. Igrač može zarobiti i više protivničkih žetona ako su zgodno rapoređeni, tj. ako postoji doskok („prizemljenje“ po svakom preskočenom žetonu na susjedno prazno polje).
Na slici je prikazan jedan lanac od tri protivnička žetona.
 


     Crveni igrač koji je na potezu zarobljava tri bijela i dospijeva u polje koje smo na slici označili sa X. Ako je neki od igrača previdio uzimanje jednog ili više protivničkih žetona i odigrao neki drugi potez, onda mu protivnik uzima žeton koji nije izvršio zarobljavanje. Ako neki od igrača uspije da postavi svoj žeton na neko polje posljednjeg reda table (gledajući od njega) , onda se na to polje stavlja poseban žeton (u nekoj trećoj boji) koje se zove dama. Dama ima pravo da se kreće po crnim poljima, naprijed ili nazad (dijagonalno) za proizvoljan broj polja. Za razliku od običnih žetona dame mogu zarobljavati samo po jedan žeton. Na tabli istovremeno može postojati više dama.
    
     Pobjednik u igri „Dame“ je onaj igrač koji zarobi sve protivničke žetone, ili ih blokira tako da ne mogu da se kreću dalje. Ako igrači uoče da nastavak igre ne donosi pobjedu ni jednom igraču, oni mogu da se dogovore o prekidu igre.
    
     Vidjeli smo da su pravila igre jednostavna, ali sama igra je dinamična, puna obrtaja i, do kraja neizvjesna. Kao kod svake igre, i u igri „Dame“ se postavlja pitanje: Šta i kako odigrati da bi se došlo do pobjede ? Igra nema optimalnu strategiju, pa na početku igre nije moguće napraviti neki dugoročniji plan igre. Globalno gledano, svaka partija ima svoje tri etape: početak, središnjicu i završnicu. Svaka etapa ima svoje strategije za igru. Postoje dvije globalne strategije: strategija ovladavanja centrom table i strategija okruženja centra. Bitan momenat igre je itaktika (metod) borbe, koja obezbjeđuje primjenu date strategije u datom momentu. Veoma važni elementi igre su napad i zaštita. Da bi se koliko-toliko naučila igra, potrebno je analizirati i proučiti mnoge situacije koje mogu da iskrsnu na tabli.
    
     Postoje mnoge varijante „Dame“. Tako postoje engleske, francuske, njemačke itd. Kod francuskih dama, igra je slična iznijetoj varijanti, s tom razlikom što dama može da se kreće smo za jedno polje. Kod nekih varijanti žetoni su raspoređeni na bijelim poljima, kod nekih se igra na tablama 10x8 itd. Zajedničko svim varijantama je velika inventivnost igrača, kao i ogromna intelektualna korist onih koji igraju igru.
Share this post
FaceBook  Twitter