Pitagorina teorema

Objavljeno: 21 Avgust 2008Klikova: 36051

Teorema je nazvana po grčkom filozofu i matematičaru iz šestog vijeka p.n.e Pitagori, iako je teorema bila poznata još indijskim, grčkim, kineskim i vavilonskim matematičarima puno prije nego je on živio. Prvi poznati dokaz Pitagorine teoreme može se naći u "Euklidovim Elementima".

Pravougli trougao je trougao sa jednim pravim uglom (ugao od 90 stepeni). Pitagorina teorema tvrdi kako je površina kvadrata nad hipotenuzom jednaka zbiru površina kvadrata nad katetama. Katete su dvije strane koje čine pravi ugao, a hipotenuza je treća, najduža stranica, nasuprot pravog ugla. Koristeći algebru ova se teorema može preformulisati u moderni izraz, uzimajući da su katete označene sa a i b a hipotenuza sa c:

 

 

c2 = a2 + b2

 

 

 

Klikni na gornju tačku trougla i povuci miš, šta možeš zaključiti o kvadratima nad katetama i hipotenuzom ?
Share this post
FaceBook  Twitter