Rođeni za matematiku ili ne ???

Objavljeno: 16 Avgust 2011Klikova: 7220

   Prema istraživačima sa John Hopkins univerziteta matematička sposobnost predškolske djece je povezana sa urođenim ,,osjećajem za brojeve" na kojem se zasniva i ,,Apromaksimativni brojni sistem".

Urođena sposobnost procjenjivanja brojnih vrijednosti, tvrde istraživači, je povezana sa kasnijim uspješnim ili manje uspješnim usvajanju matematičkog znanja.

Nakon što su testirali 200 djece mlađeg uzrasta (starosti 3 i 4 godine) Mellisa Libertus, Lisa Feigenson i Justin Halberda su zaključili da preciznost kojom djeca procjenjuju veličine odgovara stepenu njihovih matematičkih vještina. Djeca koja na primjer veoma dobro procjenjuju omjer veličina (ocjenjuju se i bez brojanja porede veličine skupova) takođe najbolje vladaju arapskim brojevima i aritmetikom.


,,Prijašnje studije obavljene na starijoj djeci su ostavile otvorenu mogućnost da različit kvalitet nastave matematike, koju su pohađali, utiče na osjećaj za brojeve, drugim riječima, mislilo se da neka djeca sa kojima je obavljeno testiranje u srednjoj školi imaju bolji osjećaj za brojeve jednostavno zato jer su imali bolje instrukcije iz matematike", kaže Libertus.,,Za razliku od tih istraživanja ovo posljednje koje smo sproveli pokazuje da je veza između ,,osjećaja za brojeve" i matematičkih sposobnosti prisutna i prije nego se počne sa formalnim časovima matematike".

,,Sad se postavljaju mnoga pitanja", nastavlja Libertus:,,Najnoviji rezultat je veoma važan za buduća istraživanja i primjenu u obrazovanju. Jedno od osnovnih je možemo li treningom poboljšati Aproksimativni brojni sistem i tako poboljšati matematičke sposobnosti, kao i da li možemo prilagoditi časove matematike na način da djeca sa boljim osjećajem za brojeve brže usvoje napredne matematičke koncepte."

Rezultati istraživanja se nalaze u članku ,,Predškolska osjetljivost Aproksimativnog brojnog sistema je povezana sa srednjoškolskim uspjehom u matematici" objavljen u časopisu Developmental Science.
Izvor: PhysOrg , 8. august 2011.
Share this post
FaceBook  Twitter