Kad matematičar pravi ogledala

Objavljeno: 03 Februar 2009Klikova: 3101

 

Matematičar R. Adrew Hicks sa Drexler Univerziteta koristi naprednu matematiku pri dizajnu specijaliziranih ogledala koja se mogu koristiti u razne svrhe, npr. kao retrovizori u automobilima ili u kamerama za nadzor.

"Kad gledate u zakrivljeno ogledalo primjetit ćete nelinearnu transformaciju koja ovisi o obliku samog ogledala" napisao je Hicks u uvodu svog rada pod naslovom "Mixed Partial Derivatives: A Threat to Automotive Safety". "Nije moguće u opštem slučaju odrediti oblik i zakrivljenost ogledala da bi dobili zadatu transformaciju, ali nekoliko metoda daje približna rješenja koja se mogu primijeniti na aktualni dizajn, npr., na retrovizore koji nemaju "mrtvih uglova" ili izobličenja".

 

Hicks je u posljednjih osam godina razvijao i testirao prototip retrovizora. Dobio je zaobljena ogledala sa dovoljno širokim poljem pregleda koja eliminišu "mrtve uglove" a istovremeno minimiziraju i izobličenje slike. "Kad automobil dolazi odpozadi sa lijeve strane u retrovizoru ga možete pratiti sve do momenta pojavljivanja u Vašem vidnom polju. Omogućena je potpuna kontinualnost", izjavio je Hicks za Philadelphia Inquirer.

Ipak, objekti u prototipu retrovizora čine se nešto udaljenijim nego to zaista jesu. Iz ovog razloga američka regulatorna agencija ne dozvoljava upotrebu ovakvih ogledala tako da se ista ne mogu prodavati u SAD-u budući da je prema uputstvu date agencije vozaču prioritetno da uoči udaljenost objekta u ogledalu čak i ako isti svo vrijeme ne može vidjeti u retrovizoru. Hicks stoga pretpostavlja da će za svoje retrovizore naći tržiše u inostranstvu mada za sebe kaže da nije poduzetničke prirode.

Pored ostalih Hicks je dizajnirao i niz programabilnih mikroogledala koja mogu detektovati na stotine prekalapajućih video slika. Sa odgovarajućim software-om rezultujući kompozitni video je izuzetno velike rezolucije. Budući da je svako od mikroogledala programabilno to korisnik može uvećati ("zoom"-irati) bilo koji objekat na video slici.

Hick takođe dizajnira panoramska ogledala za robote i razne druge projekte, a takođe želi da razvije naprednije ogledalo za bicikle. "Volio bih da dan ima 48 sata", kaže Hicks. A ko ne bi...Undecided

 

 

Izvor: Philadelphia Inquirer, 12. Januar 2009.

 

Share this post
FaceBook  Twitter